Uitleg overheidsheffingen

Over uw elektriciteit- en gasverbruik dient u energiebelasting te betalen. Dit is exclusief de BTW (21%). BTW wordt over het volledige factuurbedrag berekend en komt dus bovenop de energiebelasting.

 

Overheidsheffingen

De overheidsheffing (energiebelasting) is een heffing op elektriciteit en aardgas. Deze heffing is ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. Overheidsheffing betaalt u via uw energierekening. Uw energieleverancier draagt dit af aan de Belastingdienst.

De overheidsheffing is landelijk bepaald door de overheid en is voor iedereen van toepassing. Overheidsheffing wordt dan ook door alle energieleveranciers berekend en is bij alle energieleveranciers hetzelfde.

Op deze overheidsheffing ontvangt u een heffingskorting per elektriciteitsaansluiting wanneer de aansluiting een verblijfsfunctie heeft zoals een woonhuis. De hoogte van de korting wordt jaarlijks vastgesteld en is te vinden op uw jaarnota.

 

Opslag duurzame energie (ODE)

De opslag duurzame energie (ODE) is een milieubelasting die de overheid sinds 1 januari 2013 heft. De opbrengst van de opslag duurzame energie wordt gebruikt voor o.a. de bouw van windmolens. Dit is de zogenoemde SDE+ regeling (Subsidieregeling Duurzame Energie). De overheid wil er zo voor zorgen dat Nederland aan de klimaatdoelstellingen voldoet.

Meterstanden

Uw meterstanden vormen de basis voor uw energierekening. Daarom werd voor uw contract inging ook gevraagd om de standen. Na de eerste keer ontvangt u jaarlijks een verzoek voor het opstellen van de jaarafrekening.

×