De energie prijzen stijgen

Helaas kunnen wij er niet omheen: de energieprijzen zijn de afgelopen tijd fors gestegen. En het is onduidelijk of de prijzen blijven stijgen. Het stijgen van de energieprijzen heeft meerdere oorzaken. Het heeft te maken met het koude voorjaar, veel vraag naar gas wereldwijd vanwege het aantrekken van de economie, een beperkte gaswinning in Nederland en ook minder gasaanbod vanuit andere belangrijke landen zoals Rusland. Net zoals alle andere energieleveranciers heeft Energiebesteding daar geen invloed op.

Dit zorgt voor onrust. Door al het verschillende berichten in de media over de ontwikkelingen begrijpen we dat u zich afvraagt wat dit voor u betekent. Wij hebben daarom enkele vragen en antwoorden voor u klaarstaan. Mocht u een andere vraag hebben, of het nog onduidelijk voor u, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Veel gestelde vragen

U bent niet verplicht om gebruik te maken van de variabele tarieven. Als u momenteel variabele tarieven betaalt, dan heeft u de mogelijkheid om een vast contract bij ons af te sluiten of kosteloos over te stappen naar een andere leverancier.

Het beste is om zo min mogelijk stroom en gas te gebruiken. Natuurlijk is het haast onmogelijk om tijdens de winterperiode géén energie te gebruiken. Toch is het belangrijk dat we ons hier allemaal van bewust zijn. Trek een trui aan en probeer de verwarming iets lager te zetten. Zorg dat de warmte binnenblijft door tochtstrips, radiatorfolie en extra isolatie.

Geen zorgen. Energiebesteding is een solide bedrijf. Ons inkoopbeleid is zo ingericht dat de financiële risico’s klein blijven. Wij doen bijvoorbeeld niet mee om nieuwe klanten te werven met welkomstbonussen of cadeautjes. Wij houden onze kosten en daarmee energietarieven liever zo laag mogelijk.

Wij adviseren om het termijnbedrag zeker niet te verlagen. Dit kan resulteren in een bijbetaling op je jaar- of eindnota. Het is belangrijk dat het termijnbedrag past bij uw verbruik.

We bieden u op dit moment het scherpst mogelijke verlengaanbod. Helaas valt dit door de fors gestegen energietarieven een stuk hoger uit. Als u kiest voor het verlengen van uw contract met de tarieven die we u bieden, dan kiest u voor prijszekerheid en stijgen de energieprijzen niet verder. Verlengt u uw contract niet? Dan gaat uw vaste contract, zodra het afloopt, over in een contract met variabele tarieven. U kunt eventueel afwachten wat de energieprijzen gaan doen, ze kunnen dalen of stijgen.

Er is momenteel veel onduidelijkheid over de prijsontwikkeling van energie, ook voor ons als energieleverancier. Als de prijzen hoog blijven of nog verder stijgen, loopt u met een variabel contract een risico op hoge kosten, omdat deze tarieven tussentijds kunnen wijzigen.

Met vaste tarieven weet u waar u de komende tijd aan toe bent. U kiest dan voor prijszekerheid. Niemand weet hoe de gasprijzen zich gaan ontwikkelen de aankomende periode.

Als u een contract heeft met vaste tarieven, verandert er niets tot het einde van uw contract. U betaalt de vaste tarieven tot het einde van uw contract. Daarna kunt u het contract gewoon weer verlengen en vastzetten om verzekerd te zijn van vaste tarieven voor een bepaalde periode.

Bekijk het online in uw Mijnomgeving of bel onze klantenservice.

Voorheen werden onze variabele tarieven elk half jaar aangepast. Dat gaat per 1 december 2021 veranderen. De variabele tarieven kunnen dan vaker per jaar veranderen. Wilt u liever prijszekerheid, dan kunt u de tarieven vastzetten.

Ja natuurlijk, u kunt nog steeds klant worden bij Energiebesteding. Wij weten op dit moment niet of de energieprijzen nog verder stijgen of dalen. Het kan daarom verstandig zijn om tarieven vast te zetten.

Dan bent u tot die tijd nog verzekerd van vaste tarieven die niet wijzigen. We sturen u ruim voor afloop van de overeenkomst  een verlengaanbod met de dan geldende tarieven waarbij u verzekerd bent van vaste tarieven. We informeren u daarnaast ongeveer een maand voordat uw contract afloopt wat de dan geldende variabele tarieven zijn.

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen, naast de korting, eenmalig ongeveer €800 extra om de hogere energierekening te betalen. Dit geld ontvangen zij via hun gemeente. Het dringende verzoek vanuit de overheid (ministerie van SZW of Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de energieleveranciers is om hun klanten hierover te informeren.

Hieronder vinden jullie de vanuit het ministerie van SZW afgestemde basistekst over de energietoeslag die energieleveranciers in hun communicatie kunnen gebruiken.

Eenmalige energietoeslag

Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen, naast de korting, eenmalig ongeveer € 800 extra om de hogere energierekening te betalen. Dit geld ontvangen zij via hun gemeente.

Heeft uw huishouden een inkomen rond het sociaal minimum? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Dit geld ontvangt u via uw gemeente. U krijgt de eenmalige energietoeslag van ongeveer € 800 automatisch als u een van de volgende uitkeringen ontvangt:

 • Bijstandsuitkering
 • IOAW-uitkering
 • IOAZ-uitkering

U hoeft hiervoor dus niets te doen. Als u geen bijstandsuitkering, IOAW- of IOAZ-uitkering heeft, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum, neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet aanvragen. Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 800? | Rijksoverheid.nl

Begrippenlijst

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Biomassa is organisch materiaal zoals hout, groente- en tuinafval, rioolslib en mest. Door dit te verbranden krijg je warmte en licht.

Elke elektriciteits- en gasaansluiting in Nederland heeft zijn eigen (EAN)-code. EAN betekent Europees Artikel Nummer (European Article Number). Dit is een uniek getal van 18 cijfers. Uw netbeheerder geeft u een EAN-code. Zo kan uw netbeheerder precies zien wie een aansluiting heeft en wie uw energieleverancier is.

Energiebesteding BV

U valt in de categorie grootzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère (indicatief: vanaf 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting groter is dan 40 m3 per uur (G40 of groter) (indicatief: vanaf 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

IBAN staat voor International Bank Account Number. IBAN is het Europese systeem voor rekeningnummers dat wordt gebruikt voor betalingen, het systeem is in plaats gekomen van het oude systeem waarbij elk land zijn eigen rekeningnummers hanteerde. Betalingsverkeer tussen landen was door de verschillende systemen en rekeningnummers vaak ingewikkeld, daarom is IBAN geïntroduceerd.

U valt binnen de categorie kleinzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting kleiner of gelijk is aan 3 x 80 Ampère (indicatief: tot 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting kleiner of gelijk is aan 40 m3 per uur (G25 of kleiner / indicatief: tot 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

Opslag Duurzame Energie, dit is een heffing die sinds 1 januari 2013 is in gegaan naast de al bestaande energiebelasting. De heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten.

OverheidsHeffing (belasting).

Een omvormer is een apparaat dat er voor zorgt dat de gelijkspanning die over de zonnepanelen staat, wordt omgezet in een wisselspanning die (eventueel) verkocht kan worden aan uw stroomleverancier.

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

PV staat voor het Engelse “Photo-Voltaic”. In het Nederlands; fotovoltaïsche. Het is een andere naam voor een zonnepaneel. Dit is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit.

Salderen is het verrekenen van geproduceerde en verbruikte elektriciteit.

Er is sprake van een verblijfsfunctie als in een gebouw mensen kunnen verblijven. Bijvoorbeeld een woning, kantoor, winkelpand, school, of fabriek. Ook als deze gebouwen leeg staan of onbewoond zijn, hebben ze een verblijfsfunctie. Het leveringsadres waarop een verblijfsfunctie van toepassing is, heeft recht op heffingskorting energiebelasting.

Het Modelcontract is een standaard energiecontract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven voor consumenten. Alle energieleveranciers zijn wettelijk verplicht zo’n contract aan te bieden. Het enige dat tussen aanbieders mag verschillen is de prijs. Alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. U kunt hierdoor modelcontracten makkelijk met elkaar vergelijken. De prijzen van het modelcontract zijn variabel en wijzigen periodiek.