Onze energie

...

Stroom

Wij leveren grijze en groene stroom die geproduceerd is met duurzame technieken zoals windmolens en zonneparken.
Om er zeker van te zijn dat dit werkelijk zo is, eist Energiebesteding garanties van oorsprong. Hieronder vindt u meer details over de herkomst.

Gas

Wist u dat aardgas de schoonste fossiele brandstof is? Aardgas (CH4) levert van fossiele alternatieven de meeste energie met de minste uitstoot van broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Bij de verbranding van aardgas komt er 30% minder CO2 vrij ten opzichte van olie; en zelfs 60% minder CO2 ten opzichte van steenkool. Bovendien komt bij verbranding geen zwavel of fijnstof vrij, zoals bij steen- of bruinkool. Aardgas is dus veruit de schoonste optie van alle soorten fossiele brandstoffen.

...