Meterstand

De meterstanden worden geregistreerd door de gasmeter en elektriciteitsmeter. De gasmeter heeft maar 1 telwerk en spreekt daardoor veelal voor zich. Bij elektriciteitsmeters komt een veel grotere variëteit aan type meters voor.

De traditionele stroom draaimeter kent 1 of 2 telwerken, waarbij 2 het meest voorkomt. Dit vraagt dus om aandacht om de juiste meterstand bij normaaluren, en de juiste meterstand bij daluren door te geven.

De elektronische verbruiksmeter kent soms wel tot 4 telwerken. Hiervan zijn 2 telwerken voor verbruik in normaaluren en daluren en de andere 2 telwerken zijn voor teruggeleverde energie in normaaluren en daluren door bijvoorbeeld zonnepanelen. Afhankelijk van uw specifieke situatie, wordt u gevraagd om 2 danwel 4 meterstanden door te geven.

Let op: elektronische verbruiksmeters variëren in de manier waarop de meterstanden zichtbaar zijn. Sommige meters tonen 2 of meer standen, andere meters tonen slechts 1 stand waar middels een knop tussen verschillende standen gewisseld kan worden.

De op afstand uitleesbare slimme meter werkt als een elektronische verbruiksmeter, maar dan aangevuld met een mogelijkheid deze vanaf afstand uit te lezen. Energiebesteding kan uw slimme meter vanaf afstand uitlezen zodat u geen meterstanden meer hoeft door te geven. Tenzijn u deze functie heeft laten blokkeren.

Veel gestelde vragen

Via de klantenservice. U kunt ons een e-mail sturen of bellen. Heeft u een slimme meter, dan hoeft u meestal geen meterstanden aan ons door te geven. Wij kunnen namelijk uw slimme meter op afstand uitlezen, tenzij u dit heeft laten blokkeren.

Nee, tenzij u het uitlezen heeft laten blokkeren. Energiebesteding kan anders uw slimme meter op afstand uitlezen.

Uw meterstanden vormen de basis voor uw energierekening. Daarom werd voor uw contract inging ook gevraagd om de standen. Na de eerste keer ontvangt u jaarlijks een verzoek voor het opstellen van de jaarafrekening. Ook vragen we om uw meterstanden bij een verhuizing en voor de eindafrekening. Het is belangrijk dat u de meterstanden snel na de oproep aan ons doorgeeft. Doet u dit niet dan moeten wij namelijk uw verbruik schatten. Onze schatting kan afwijken van uw daadwerkelijke verbruik. De geschatte bedragen zijn bindend. Hierdoor kan het voorkomen dat u teveel betaalt. Het is daarom in uw eigen belang snel na de oproep uw meterstanden door te geven.

De meterstanden worden geregistreerd door de gasmeter en elektriciteitsmeter. De gasmeter heeft maar 1 telwerk en spreekt daardoor veelal voor zich. Bij elektriciteitsmeters komt een veel grotere variëteit aan type meters voor. De traditionele stroom draaismeter kent 1 of 2 telwerken, waarbij 2 het meest voorkomt. Dit vraagt dus om aandacht om de juiste meterstand bij normaaluren, en de juiste meterstand bij daluren door te geven. De elektronische verbruiksmeter kent soms wel tot 4 telwerken. Hiervan zijn 2 telwerken voor verbruik in normaaluren en daluren en de andere 2 telwerken zijn voor teruggeleverde energie in normaaluren en daluren. Afhankelijk van uw specifieke situatie, wordt u gevraagd om 2 danwel 4 meterstanden door te geven. Let op: elektronische verbruiksmeters variëren in de manier waarop de meterstanden zichtbaar zijn. Sommige meters tonen 2 of meer standen, andere meters tonen slechts 1 stand waar middels een knop tussen verschillende standen gewisseld kan worden.

Dat is geen probleem. U kunt uw meterstanden tot drie maanden nadat de opnamekaart of e-mail aan u verstuurd is nog aanpassen. U kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Energiebesteding. Zij kunnen u daarin verder helpen. Wanneer de nieuwe standen invloed hebben op uw termijnbedrag (voorschot)- of jaarafrekening, dan zullen we dit met u verrekenen in een aparte correctienota.

Begrippenlijst

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Biomassa is organisch materiaal zoals hout, groente- en tuinafval, rioolslib en mest. Door dit te verbranden krijg je warmte en licht.

Elke elektriciteits- en gasaansluiting in Nederland heeft zijn eigen (EAN)-code. EAN betekent Europees Artikel Nummer (European Article Number). Dit is een uniek getal van 18 cijfers. Uw netbeheerder geeft u een EAN-code. Zo kan uw netbeheerder precies zien wie een aansluiting heeft en wie uw energieleverancier is.

Energiebesteding BV

U valt in de categorie grootzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère (indicatief: vanaf 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting groter is dan 40 m3 per uur (G40 of groter) (indicatief: vanaf 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

IBAN staat voor International Bank Account Number. IBAN is het Europese systeem voor rekeningnummers dat wordt gebruikt voor betalingen, het systeem is in plaats gekomen van het oude systeem waarbij elk land zijn eigen rekeningnummers hanteerde. Betalingsverkeer tussen landen was door de verschillende systemen en rekeningnummers vaak ingewikkeld, daarom is IBAN geïntroduceerd.

U valt binnen de categorie kleinzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting kleiner of gelijk is aan 3 x 80 Ampère (indicatief: tot 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting kleiner of gelijk is aan 40 m3 per uur (G25 of kleiner / indicatief: tot 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

Opslag Duurzame Energie, dit is een heffing die sinds 1 januari 2013 is in gegaan naast de al bestaande energiebelasting. De heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten.

OverheidsHeffing (belasting).

Een omvormer is een apparaat dat er voor zorgt dat de gelijkspanning die over de zonnepanelen staat, wordt omgezet in een wisselspanning die (eventueel) verkocht kan worden aan uw stroomleverancier.

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

PV staat voor het Engelse “Photo-Voltaic”. In het Nederlands; fotovoltaïsche. Het is een andere naam voor een zonnepaneel. Dit is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit.

Salderen is het verrekenen van geproduceerde en verbruikte elektriciteit.

Er is sprake van een verblijfsfunctie als in een gebouw mensen kunnen verblijven. Bijvoorbeeld een woning, kantoor, winkelpand, school, of fabriek. Ook als deze gebouwen leeg staan of onbewoond zijn, hebben ze een verblijfsfunctie. Het leveringsadres waarop een verblijfsfunctie van toepassing is, heeft recht op heffingskorting energiebelasting.

Het Modelcontract is een standaard energiecontract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven voor consumenten. Alle energieleveranciers zijn wettelijk verplicht zo’n contract aan te bieden. Het enige dat tussen aanbieders mag verschillen is de prijs. Alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. U kunt hierdoor modelcontracten makkelijk met elkaar vergelijken. De prijzen van het modelcontract zijn variabel en wijzigen periodiek.