Energiebelasting

Energiebelasting (overheidsheffing)

De energiebelasting is een heffing op elektriciteit en aardgas. Deze heffing is ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. Energiebelasting betaalt u via uw energierekening. Uw energieleverancier (Energiebesteding) draagt dit af aan de Belastingdienst.

De energiebelasting is landelijk bepaald door de overheid en is voor iedereen van toepassing. Energiebelasting wordt dan ook door alle energieleveranciers berekend en is bij alle energieleveranciers hetzelfde.

Over uw elektriciteit- en gasverbruik dient u belastingen te betalen. U betaalt bovenop elke kWh stroom of m³ (kuub) gas dat u verbruikt:

A) energiebelasting
B) BTW (21%)

De BTW (B) wordt over het volledige factuurbedrag berekend en komt dus bovenop de energiebelasting (A).

Veranderingen per 1-1-2024

Prijsplafond stopt! Het prijsplafond was bedoeld om de energierekening minder hoog te maken. Dankzij het prijsplafond betaalde u in 2023 een maximale prijs voor elektriciteit en gas tot een verbruik van 2.900 kWh voor elektriciteit en 1.200 m3 voor gas. Dit heet het verbruiksplafond. De overheid heeft besloten het prijsplafond niet te verlengen.

Energiebelasting (EB) en heffingskorting 2024
Ieder jaar presenteert het kabinet op Prinsjesdag de voorstellen van de belastingtarieven voor het daaropvolgende jaar.  De energiebelasting wordt elk jaar op 1 januari vastgesteld en is bij iedere energieleverancier hetzelfde.

De energiebelasting op gas stijgt in 2024 met 11,25 cent per m³ inclusief btw. De nieuwe energiebelasting op gas stijgt hiermee naar 70,54 cent per m³

De energiebelasting op stroom daalt in 2024 met 2,08 cent per kWh. Dat is een lichte daling ten opzichte van het belastingtarief op stroom in 2023. In 2024 gaan consumenten die jaarlijks tussen de 0 en 10.000 kWh stroom verbruiken per kWh € 0,13165 belasting betalen (incl. 21% btw). Het belastingtarief voor stroom in schijf 1 (tot 2.900 kWh) en schijf 2 (tot 10.000 kWh) is dus gelijk aan elkaar. Voor huishoudens met een verbruik hoger dan 10.000 kWh gelden andere belastingtarieven. Alle belastingtarieven vindt u op de website van de Rijksoverheid. De vermindering energiebelasting wordt in 2024 verhoogd ten opzichte van 2023. Namelijk van € 596,86 naar € 631,35 (inclusief btw). Vanaf 1 januari 2024 krijgt u dus ongeveer € 34,50 meer terug.

Netwerkkosten 2024
De kosten van de netbeheerder voor kleinverbruikers zijn onderdeel van de energierekening die de leverancier bij u in rekening brengt en afdragen aan de netbeheerders. . De netbeheertarieven staan onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De mate van de stijging is afhankelijk van de grootte van de aansluiting en het verbruik. De nieuwe netwerkkosten per 1-1-2024 zijn op dit moment nog niet bekend.

 

Veel gestelde vragen

U krijgt heffingskorting als het adres waarop u stroom geleverd krijgt een woon- en verblijffunctie heeft. U krijgt geen heffingskorting als het bijvoorbeeld een garagebox of loods betreft. U kunt uw jaarnota vrijblijvend door ons laten nakijken.

Begrippenlijst

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Biomassa is organisch materiaal zoals hout, groente- en tuinafval, rioolslib en mest. Door dit te verbranden krijg je warmte en licht.

Elke elektriciteits- en gasaansluiting in Nederland heeft zijn eigen (EAN)-code. EAN betekent Europees Artikel Nummer (European Article Number). Dit is een uniek getal van 18 cijfers. Uw netbeheerder geeft u een EAN-code. Zo kan uw netbeheerder precies zien wie een aansluiting heeft en wie uw energieleverancier is.

Energiebesteding BV

U valt in de categorie grootzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère (indicatief: vanaf 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting groter is dan 40 m3 per uur (G40 of groter) (indicatief: vanaf 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

IBAN staat voor International Bank Account Number. IBAN is het Europese systeem voor rekeningnummers dat wordt gebruikt voor betalingen, het systeem is in plaats gekomen van het oude systeem waarbij elk land zijn eigen rekeningnummers hanteerde. Betalingsverkeer tussen landen was door de verschillende systemen en rekeningnummers vaak ingewikkeld, daarom is IBAN geïntroduceerd.

U valt binnen de categorie kleinzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting kleiner of gelijk is aan 3 x 80 Ampère (indicatief: tot 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting kleiner of gelijk is aan 40 m3 per uur (G25 of kleiner / indicatief: tot 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

Opslag Duurzame Energie, dit is een heffing die sinds 1 januari 2013 is in gegaan naast de al bestaande energiebelasting. De heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten.

OverheidsHeffing (belasting).

Een omvormer is een apparaat dat er voor zorgt dat de gelijkspanning die over de zonnepanelen staat, wordt omgezet in een wisselspanning die (eventueel) verkocht kan worden aan uw stroomleverancier.

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

PV staat voor het Engelse “Photo-Voltaic”. In het Nederlands; fotovoltaïsche. Het is een andere naam voor een zonnepaneel. Dit is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit.

Salderen is het verrekenen van geproduceerde en verbruikte elektriciteit.

Er is sprake van een verblijfsfunctie als in een gebouw mensen kunnen verblijven. Bijvoorbeeld een woning, kantoor, winkelpand, school, of fabriek. Ook als deze gebouwen leeg staan of onbewoond zijn, hebben ze een verblijfsfunctie. Het leveringsadres waarop een verblijfsfunctie van toepassing is, heeft recht op heffingskorting energiebelasting.

Het Modelcontract is een standaard energiecontract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven voor consumenten. Alle energieleveranciers zijn wettelijk verplicht zo’n contract aan te bieden. Het enige dat tussen aanbieders mag verschillen is de prijs. Alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. U kunt hierdoor modelcontracten makkelijk met elkaar vergelijken. De prijzen van het modelcontract zijn variabel en wijzigen periodiek.