Overheidsheffing

Over uw elektriciteit- en gasverbruik dient u belastingen (overheidsheffingen) te betalen. U betaalt bovenop elke kWh stroom of kuub gas dat u verbruikt:

A) energiebestasting
B) opslag duurzame energie
C) BTW (21%)

BTW wordt over het volledige factuurbedrag berekend en komt dus bovenop belasting A en B.

Overheidsheffingen

De overheidsheffing (energiebelasting) is een heffing op elektriciteit en aardgas. Deze heffing is ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. Overheidsheffing betaalt u via uw energierekening. Uw energieleverancier (Energiebesteding) draagt dit af aan de Belastingdienst.

De overheidsheffing is landelijk bepaald door de overheid en is voor iedereen van toepassing. Overheidsheffing wordt dan ook door alle energieleveranciers berekend en is bij alle energieleveranciers hetzelfde.

Op deze overheidsheffing ontvangt u in 2022 een heffingskorting van €824,77 incl. BTW. Deze korting is alleen van toepassing wanneer de aansluiting een verblijfsfunctie heeft (bijvoorbeeld woonhuis of kantoor). Voor een aansluiting zonder verblijfsfunctie (bijvoorbeeld een garage of loods) ontvangt u sinds 1 januari 2015 geen heffingskorting meer. Dit was daarvoor nog €144,74 (incl. BTW).

Opslag duurzame energie (ODE)

De opslag duurzame energie (ODE) is een milieubelasting die de overheid sinds 1 januari 2013 heft. De opbrengst van de opslag duurzame energie wordt gebruikt voor o.a. de bouw van windmolens. Dit is de zogenoemde SDE+ regeling (Subsidieregeling Duurzame Energie). De overheid wil er zo voor zorgen dat Nederland aan de klimaatdoelstellingen voldoet.

Veel gestelde vragen

U krijgt heffingskorting als het adres waarop u stroom geleverd krijgt een woon- en verblijffunctie heeft. U krijgt geen heffingskorting als het bijvoorbeeld een garagebox of loods betreft. U kunt uw jaarnota vrijblijvend door ons laten nakijken.

Begrippenlijst

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Biomassa is organisch materiaal zoals hout, groente- en tuinafval, rioolslib en mest. Door dit te verbranden krijg je warmte en licht.

Elke elektriciteits- en gasaansluiting in Nederland heeft zijn eigen (EAN)-code. EAN betekent Europees Artikel Nummer (European Article Number). Dit is een uniek getal van 18 cijfers. Uw netbeheerder geeft u een EAN-code. Zo kan uw netbeheerder precies zien wie een aansluiting heeft en wie uw energieleverancier is.

Energiebesteding BV

U valt in de categorie grootzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère (indicatief: vanaf 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting groter is dan 40 m3 per uur (G40 of groter) (indicatief: vanaf 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

IBAN staat voor International Bank Account Number. IBAN is het Europese systeem voor rekeningnummers dat wordt gebruikt voor betalingen, het systeem is in plaats gekomen van het oude systeem waarbij elk land zijn eigen rekeningnummers hanteerde. Betalingsverkeer tussen landen was door de verschillende systemen en rekeningnummers vaak ingewikkeld, daarom is IBAN geïntroduceerd.

U valt binnen de categorie kleinzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting kleiner of gelijk is aan 3 x 80 Ampère (indicatief: tot 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting kleiner of gelijk is aan 40 m3 per uur (G25 of kleiner / indicatief: tot 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

Opslag Duurzame Energie, dit is een heffing die sinds 1 januari 2013 is in gegaan naast de al bestaande energiebelasting. De heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten.

OverheidsHeffing (belasting).

Een omvormer is een apparaat dat er voor zorgt dat de gelijkspanning die over de zonnepanelen staat, wordt omgezet in een wisselspanning die (eventueel) verkocht kan worden aan uw stroomleverancier.

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

PV staat voor het Engelse “Photo-Voltaic”. In het Nederlands; fotovoltaïsche. Het is een andere naam voor een zonnepaneel. Dit is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit.

Salderen is het verrekenen van geproduceerde en verbruikte elektriciteit.

Er is sprake van een verblijfsfunctie als in een gebouw mensen kunnen verblijven. Bijvoorbeeld een woning, kantoor, winkelpand, school, of fabriek. Ook als deze gebouwen leeg staan of onbewoond zijn, hebben ze een verblijfsfunctie. Het leveringsadres waarop een verblijfsfunctie van toepassing is, heeft recht op heffingskorting energiebelasting.

Het Modelcontract is een standaard energiecontract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven voor consumenten. Alle energieleveranciers zijn wettelijk verplicht zo’n contract aan te bieden. Het enige dat tussen aanbieders mag verschillen is de prijs. Alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. U kunt hierdoor modelcontracten makkelijk met elkaar vergelijken. De prijzen van het modelcontract zijn variabel en wijzigen periodiek.