Slimme meter

Een slimme meter is een digitale energiemeter waarvan de meterstand op afstand uitgelezen kan worden.

Veel gestelde vragen

Een slimme meter biedt een aantal voordelen: Geen geschatte meterstanden meer, waardoor uw energierekening nauwkeuriger wordt. U hoeft zelf geen meterstanden meer door te geven, of iemand binnen te laten die de standen voor u opneemt. Wanneer u verhuist of overstapt, zijn er geen onduidelijkheden meer over uw meterstanden. U kunt uw energieverbruik beter in de gaten houden, waardoor u energie kunt besparen. De slimme meter meet ook de energie die u eventueel teruglevert aan het net.

Voor technische vragen over de slimme meter of over de installatie van de slimme meter kunt u het beste terecht bij uw netbeheerder. Kijk op de website van uw netbeheerder voor onder andere uitgebreide documentatie of instructiefillmpjes. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de installatie en onderhoud van uw slimme meter.

Dat zijn op de volgende momenten: 1 keer per jaar voor de jaarafrekening. Daarnaast periodiek voor het verbruik- en kostenoverzicht, tenzij u anders heeft aangegeven. Als u overstapt naar een ander energiebedrijf, verhuist of wanneer dat noodzakelijk is voor het beheer of onderhoud van het energienet.

U heeft het recht een slimme meter te weigeren. U dient dan zelf uw meterstanden aan ons doorgeven. U kunt de slimme meter ook laten plaatsen en vervolgens uitzetten. De netbeheerder kan dan de meterstanden niet op afstand uitlezen. U moet dan zelf de meterstanden doorgeven en u ontvangt dan geen tweemaandelijks verbruik- en kostenoverzicht. Dit kan ten alle tijden gewijzigd worden. De slimme meter kan aangezet worden op het moment dat u dat wil. De netbeheerder mag hier wel kosten voor in rekening brengen.

Er zijn wettelijke eisen verbonden aan de slimme meter. Als de slimme meter aan staat, kan uw netbeheerder uw meterstanden via het elektriciteitsnet, draadloos, of via de TV-kabel op afstand uitlezen en aan uw energiebedrijf doorgeven. Netbeheerders zijn daarom verplicht maatregelen te nemen om het net- en dataverkeer te beveiligen. Door deze maatregelen kunnen derden niet zomaar bij uw gegevens, of deze gegevens koppelen aan uw naam en adres. Dit is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Privacy Gedragscode en de Privacy en Security Eisen van Netbeheerder Nederland. Het College Bescherming Persoonsgegevens en ACM houden hier toezicht op.

Nee, u betaalt evenveel meterhuur als voor een normale meter. De maximale meterhuur voor energiemeters wordt jaarlijks door Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld. Wanneer u een slimme meter aangeboden krijgt, kunt u eenmalig gratis kiezen of u de slimme meter aan of uit laat zetten. Als u dit later alsnog wilt wijzigen, mag uw netbeheerder hiervoor kosten bij u in rekening brengen. Wat dit kost kunt u van tevoren navragen bij uw netbeheerder.

Het overzicht laat het verbruik zien van de afgelopen periode en de bijbehorende kosten. Daarbij staat een vergelijking met voorgaande jaren. U kunt overzichtelijk zien of het verbruik afwijkt zodat uw wellicht actie kunt ondernemen en/of het termijnbedrag aanpast.

Begrippenlijst

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Biomassa is organisch materiaal zoals hout, groente- en tuinafval, rioolslib en mest. Door dit te verbranden krijg je warmte en licht.

Elke elektriciteits- en gasaansluiting in Nederland heeft zijn eigen (EAN)-code. EAN betekent Europees Artikel Nummer (European Article Number). Dit is een uniek getal van 18 cijfers. Uw netbeheerder geeft u een EAN-code. Zo kan uw netbeheerder precies zien wie een aansluiting heeft en wie uw energieleverancier is.

Energiebesteding BV

U valt in de categorie grootzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère (indicatief: vanaf 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting groter is dan 40 m3 per uur (G40 of groter) (indicatief: vanaf 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

IBAN staat voor International Bank Account Number. IBAN is het Europese systeem voor rekeningnummers dat wordt gebruikt voor betalingen, het systeem is in plaats gekomen van het oude systeem waarbij elk land zijn eigen rekeningnummers hanteerde. Betalingsverkeer tussen landen was door de verschillende systemen en rekeningnummers vaak ingewikkeld, daarom is IBAN geïntroduceerd.

U valt binnen de categorie kleinzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting kleiner of gelijk is aan 3 x 80 Ampère (indicatief: tot 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting kleiner of gelijk is aan 40 m3 per uur (G25 of kleiner / indicatief: tot 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

Opslag Duurzame Energie, dit is een heffing die sinds 1 januari 2013 is in gegaan naast de al bestaande energiebelasting. De heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten.

OverheidsHeffing (belasting).

Een omvormer is een apparaat dat er voor zorgt dat de gelijkspanning die over de zonnepanelen staat, wordt omgezet in een wisselspanning die (eventueel) verkocht kan worden aan uw stroomleverancier.

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

PV staat voor het Engelse “Photo-Voltaic”. In het Nederlands; fotovoltaïsche. Het is een andere naam voor een zonnepaneel. Dit is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit.

Salderen is het verrekenen van geproduceerde en verbruikte elektriciteit.

Er is sprake van een verblijfsfunctie als in een gebouw mensen kunnen verblijven. Bijvoorbeeld een woning, kantoor, winkelpand, school, of fabriek. Ook als deze gebouwen leeg staan of onbewoond zijn, hebben ze een verblijfsfunctie. Het leveringsadres waarop een verblijfsfunctie van toepassing is, heeft recht op heffingskorting energiebelasting.

Het Modelcontract is een standaard energiecontract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven voor consumenten. Alle energieleveranciers zijn wettelijk verplicht zo’n contract aan te bieden. Het enige dat tussen aanbieders mag verschillen is de prijs. Alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. U kunt hierdoor modelcontracten makkelijk met elkaar vergelijken. De prijzen van het modelcontract zijn variabel en wijzigen periodiek.