Verhuizen

Wanneer u verhuist kunt u uw contract eenvoudig meenemen. Uw energiecontract is namelijk niet gebonden aan het adres maar aan de persoon die het heeft afgesloten. Wel vragen wij u om de verhuizing tijdig (minimaal 14 kalenderdagen voor verhuisdatum) door te geven aan onze klantenservice.

Veel gestelde vragen

Wanneer u verhuist kunt u uw contract eenvoudig meenemen. Uw energiecontract is namelijk niet gebonden aan het adres maar aan de persoon die het heeft afgesloten. Wel vragen wij u om de verhuizing tijdig (minimaal 14 kalenderdagen voor verhuisdatum) door te geven aan de klantenservice van Energiebesteding.

We kunnen uw verhuizing snel doorvoeren. U kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Energiebesteding. Zij kunnen u daarin verder helpen.

Na het doorgeven van uw verhuizing ontvangt u van ons een verzoek om uw meterstanden door te geven voor het oude en nieuwe adres. Dit doen wij zodat we voor uw oude adres een eindafrekening kunnen opstellen. Voor het nieuwe adres gebruiken we de meterstanden als startpunt voor uw nieuwe leveringsperiode.

Geeft u daarom snel uw meterstanden door, dan kunnen we uw verhuizing snel administratief verwerken.

Wanneer u de verhuizing aan ons heeft doorgegeven zullen we u een aantal vragen stellen over uw nieuwe woning. Bijvoorbeeld: hoeveel mensen in het pand wonen, wat het oppervlak is, of het een tussenwoning is, wat het bouwjaar is en wanneer mogelijk welk energielabel het huis heeft. Op basis van deze gegevens zullen wij u een nieuw voorstel doen voor een termijnbedrag.

Nadat u het nieuwe termijnbedrag van ons heeft ontvangen, kunt u dit uiteraard wijzigen.

Wanneer u gaat verhuizen, tijdelijk op een ander adres gaat wonen, of het factuuradres wilt wijzigen, dan kunt u daarvoor per email, per post of telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Energiebesteding. Zij kunnen u daarin verder helpen.

Als u het contract op een andere naam wilt laten zetten, bijvoorbeeld omdat het pand een nieuwe bewoner heeft of omdat u getrouwd bent, dan kunt u het beste contact opnemen met de klantenservice van Energiebesteding. Er zijn namelijk veel uitzonderingen en voorwaarden waardoor we dat niet zomaar kunnen doen, zo moet u ons bijvoorbeeld opnieuw machtigen voor de incasso van het termijnbedrag (voorschotbedrag).

Het overlijden van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. In dergelijke situaties zit u niet op gedoe rondom de voortijdige beëindiging te wachten.

Het overlijden van de contractant is bij Energiebesteding een van de voorwaarden waardoor een contract voortijdig ontbonden kan worden.

In het geval van overlijden kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Begrippenlijst

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Biomassa is organisch materiaal zoals hout, groente- en tuinafval, rioolslib en mest. Door dit te verbranden krijg je warmte en licht.

Elke elektriciteits- en gasaansluiting in Nederland heeft zijn eigen (EAN)-code. EAN betekent Europees Artikel Nummer (European Article Number). Dit is een uniek getal van 18 cijfers. Uw netbeheerder geeft u een EAN-code. Zo kan uw netbeheerder precies zien wie een aansluiting heeft en wie uw energieleverancier is.

Energiebesteding BV

U valt in de categorie grootzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère (indicatief: vanaf 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting groter is dan 40 m3 per uur (G40 of groter) (indicatief: vanaf 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

IBAN staat voor International Bank Account Number. IBAN is het Europese systeem voor rekeningnummers dat wordt gebruikt voor betalingen, het systeem is in plaats gekomen van het oude systeem waarbij elk land zijn eigen rekeningnummers hanteerde. Betalingsverkeer tussen landen was door de verschillende systemen en rekeningnummers vaak ingewikkeld, daarom is IBAN geïntroduceerd.

U valt binnen de categorie kleinzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting kleiner of gelijk is aan 3 x 80 Ampère (indicatief: tot 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting kleiner of gelijk is aan 40 m3 per uur (G25 of kleiner / indicatief: tot 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

Opslag Duurzame Energie, dit is een heffing die sinds 1 januari 2013 is in gegaan naast de al bestaande energiebelasting. De heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten.

OverheidsHeffing (belasting).

Een omvormer is een apparaat dat er voor zorgt dat de gelijkspanning die over de zonnepanelen staat, wordt omgezet in een wisselspanning die (eventueel) verkocht kan worden aan uw stroomleverancier.

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

PV staat voor het Engelse “Photo-Voltaic”. In het Nederlands; fotovoltaïsche. Het is een andere naam voor een zonnepaneel. Dit is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit.

Salderen is het verrekenen van geproduceerde en verbruikte elektriciteit.

Er is sprake van een verblijfsfunctie als in een gebouw mensen kunnen verblijven. Bijvoorbeeld een woning, kantoor, winkelpand, school, of fabriek. Ook als deze gebouwen leeg staan of onbewoond zijn, hebben ze een verblijfsfunctie. Het leveringsadres waarop een verblijfsfunctie van toepassing is, heeft recht op heffingskorting energiebelasting.

Het Modelcontract is een standaard energiecontract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven voor consumenten. Alle energieleveranciers zijn wettelijk verplicht zo’n contract aan te bieden. Het enige dat tussen aanbieders mag verschillen is de prijs. Alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. U kunt hierdoor modelcontracten makkelijk met elkaar vergelijken. De prijzen van het modelcontract zijn variabel en wijzigen periodiek.