Zonnepanelen

Wek zelf uw stroom op door middel van zonnepanelen. Al wat u zelf opwekt hoeft u niet te betalen. Dat is duurzaam besparen. Heeft u interesse in zonnepanelen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Veel gestelde vragen

Een zonnepaneel is samengesteld uit meerdere kleine zonnecellen die met elkaar zijn verbonden. Onder invloed van zonlicht ontstaat er een spanningsverschil in de zonnecellen waardoor energie wordt opgewekt. Via een omvormer en een normale stekker wordt de opgewekte zonne-energie direct aangesloten op uw elektriciteitsnet. Ieder beetje zonlicht draagt bij aan de omzetting in elektriciteit. Het maakt niet uit of het om direct of indirect zonlicht gaat. De opbrengst is het hoogst bij volle zon onder koele omstandigheden.

Eén wattpiek staat voor een gemiddelde opbrengst van 0,88 kilowattuur stroom per jaar. Met 4.000 wattpiek heb je op jaarbasis ongeveer 3.520 kilowattuur stroom. Een gemiddeld huishouden verbruikt circa 3.500 kilowattuur stroom per jaar.

Dat is afhankelijk van het type paneel. Zonnepanelen worden steeds efficiënter, zoals ook auto’s steeds zuiniger worden. De technologie van zonnepanelen is volwassen. Het draait om prijs per geproduceerde kilowattuur en niet om het rendement van een zonnepaneel. Het gaat immers ook niet om het type motor in de auto, maar hoe zuinig de auto rijdt per gereden kilometer.

Met zonnepanelen betaalt u geen levertarief, energiebelasting en BTW meer aan de energieleverancier voor elke kWh die u zelf opwekt. U kunt dus substantieel besparen op uw energierekening door elke kWh die u zelf opwekt.

Zonnepanelen hebben een lange levensduur. Ze gaan gemakkelijk 35 – 40 jaar mee. De bijbehorende omvormer zal na 10 tot 15 jaar toe zijn aan vervanging.

Ja. Ook bij bewolkte dagen werken zonnepanelen. Het wolkendek houdt namelijk nooit al het zonlicht tegen. Er komt nog altijd zonne-energie door de wolken heen die zonnepanelen omzetten in bruikbare energie.

Meestal heeft u voor het plaatsen van zonnepanelen geen vergunning nodig.Wel is er een (omgevings)vergunning vereist als; het gebouw een monument is of als er sprake is van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Misschien vereist in het geval dat; zonnepanelen op een open terrein worden geplaatst of als u bomen wilt kappen die schaduw op uw panelen (gaan) veroorzaken. Dan dient u een kapvergunning aan te vragen (afhankelijk van de stamdoorsnede). Raadpleeg altijd uw gemeente.

U heeft geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen als u voldoet aan de volgende voorwaarden: De panelen worden op een dak geplaatst; De panelen zijn geïntegreerd met de omvormer. Als dat niet het geval is, dan moet de omvormer binnen het betreffende gebouw worden geplaatst;

Komen de panelen op een schuin dak, dan:
a. mogen de panelen niet uitsteken en moeten dus aan alle kanten binnen het dakvlak blijven;
b. moeten de panelen in of direct op het dakvlak worden geplaatst;
c. moet de hellingshoek van de panelen hetzelfde zijn als die van het dakvlak waarop de panelen gemonteerd worden;

Komen de zonnepanelen op een plat dak, dan moeten de panelen minstens zo ver van de dakrand verwijderd blijven als de hoogte van de panelen. Is de hoogte van de panelen bijv. 50 cm, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 cm zijn.

Wel vergunningsplichting
Panelen mogen niet zonder vergunning geplaatst worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

De elektriciteit die uw zonnepanelen opwekken, wordt direct gebruikt in de apparaten die u aan heeft staan of op standby stand heeft, zoals bijvoorbeeld TV, koelkast, etc. Indien u meer stroom nodig heeft dan uw zonnepanelen leveren, wordt het tekort aangevuld door het elektriciteitsnet. Leveren uw zonnepanelen meer stroom op dan u nodig heeft, dan wordt het overschot in uw elektriciteitsnet opgenomen.

Ja. Opgewekte energie wordt via een omvormer geschikt gemaakt voor de (huishoudelijke) apparatuur in huis. Bij bewolkte dagen ontvang je ook stroom. De omvormer heeft het overschot wat op zonnige dagen is opgewekt teruggestuurd naar het elektriciteitsnet. Op minder zonnige dagen kun je deze energie gewoon weer gebruiken. De werking van appararten gaat dus onverhinderd door.

Wanneer u zelf elektriciteit opwekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen) kunt u dit direct zelf gebruiken. De elektriciteit die u niet direct gebruikt, levert u aan het openbare net via uw aansluiting. Dit heet teruglevering. Gebruikt u op een bepaald moment meer elektriciteit dan u kunt opwekken, dan gebruikt u elektriciteit uit het openbare net. De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Dat noemen we salderen. U betaalt Energiebesteding dus alleen uw netto verbruik per jaar. Heeft u een dubbele meter en gekozen voor een normaal- en daltarief dan vergoedt Energiebesteding uw teruglevering ook tegen normaal- en daltarief. Heeft u in de normaal- of dalperiode meer opgewekt dan verbruikt, dan verrekent Energiebesteding dit meerverbruik met het andere tarief en vice versa.

Consument
Blijkt na deze verrekening dat u meer elektriciteit heeft teruggeleverd dan verbruikt (overschot aan teruglevering) dan ontvangt u voor de extra teruggeleverde elektriciteit van ons een vergoeding. Energiebesteding verwerkt en verrekent uw volledige teruglevering op de jaar- of eindnota.

Zakelijke klant
Blijkt na deze verrekening dat u meer elektriciteit heeft teruggeleverd dan verbruikt (overschot aan teruglevering) dan ontvangt u voor de extra teruggeleverde elektriciteit van ons een vergoeding 90% van het leveringstarief per kWh. Energiebesteding verwerkt en verrekent uw volledige teruglevering op de jaar- of eindnota.

U kunt dit zien aan het lampje of de display op de omvormer. De hoeveelheid stroom die wordt opgewekt, kunt u aflezen op de display van de omvormer of een opbrengstmeter.

Nee. Zonnepanelen zijn onderhoudsvrij. Ze hebben geen bewegende delen en doordat de panelen schuin worden geplaatst, vuil wordt over het algemeen voldoende verwijderd door een regenbui.

Een omvormer is een apparaat dat er voor zorgt dat de gelijkspanning die over de zonnepanelen staat, wordt omgezet in een wisselspanning die (eventueel) verkocht kan worden aan uw stroomleverancier.

Op 1 zonnecel staat een gelijkspanning van circa 0.5V. De stroomsterkte over diezelfde cel is mede afhankelijk van de zonkracht. Voor zonnepanelen wordt vaak gekozen voor een schakeling waarbij het totale paneel 12V of 24V aan gelijkspanning levert. Voor autonome systemen is dit vaak goed, omdat de meeste accu’s en accessoires op 12V werken. Voor netgekoppelde systemen is echter een omvormer (inverter) nodig, die de geproduceerde stroom omzet naar geschikte netstroom.

Dit is een andere naam voor een zonnepaneel. PV staat voor photovoltaïsch-paneel. Een zonnepaneel of PV paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit.

Het is verstandig om vooraf met uw verzekeringsmaatschappij af te stemmen of dit onder uw opstal en/of inboedelverzekering valt. Sommige maatschappijen beschouwen panelen op platte daken, gemonteerd in bakken of op frames met ballast als losse voorwerpen en dienen daarom bij hen apart verzekerd te worden.

U wekt uw eigen elektriciteit op en neemt nog maar heel weinig energie bij ons af. U bent zelfvoorzienend of bijna zelfvoorzienend. Maar u hebt het netwerk van de netbeheerder nodig. En daar moet u voor betalen. Want:als de zon niet schijnt of als het windstil is verbruikt u ook energie. Deze energie wordt dan aan u geleverd via het netwerk van de netbeheerder en schijnt de zon als u zelf geen energie nodig hebt? Dan wordt die opgewekte elektriciteit teruggeleverd aan het netwerk van de netbeheerder. De netbeheerskosten vallen onder uw vaste leveringskosten en zijn dus niet afhankelijk van uw verbruik.

De salderingsgrens is voor iedereen anders. Het is de hoeveelheid energie die u van ons geleverd hebt gekregen. In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is kunt u terug vinden op uw energierekening.

Levert u meer terug dan Energiebesteding levert?
Dan krijgt u een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Het energiebedrijf geeft u hiervoor een terugleververgoeding. De hoogte van uw terugleververgoeding vindt u in het tarievenblad bij uw leveringsovereenkomst.

De door u teruggeleverde en verbruikte hoeveelheid elektriciteit mag u op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Dat noemen we salderen. U betaalt Energiebesteding alleen uw netto verbruik per jaar.

Heeft u een dubbele meter en gekozen voor een normaal- en daltarief dan vergoedt Energiebesteding uw teruglevering ook tegen normaal- en daltarief. Heeft u in de normaal- of dalperiode meer opgewekt dan verbruikt, dan verrekent Energiebesteding dit meerverbruik met het andere tarief en vice versa. Blijkt na deze verrekening dat u meer elektriciteit heeft teruggeleverd dan verbruikt (overschot aan teruglevering) dan ontvangt u voor de extra teruggeleverde elektriciteit van ons een terugververgoeding. De hoogte van de vergoeding kunt u vinden in het tarievenblad bij uw leveringsovereenkomst. Energiebesteding verwerkt en verrekent uw volledige teruglevering op de jaar- of eindnota.

Wanneer u zelf elektriciteit opwekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen) kunt u dit zelf gebruiken. De elektriciteit die u niet gebruikt, levert u aan het openbare net via uw aansluiting. Dit heet teruglevering.

Begrippenlijst

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

Biomassa is organisch materiaal zoals hout, groente- en tuinafval, rioolslib en mest. Door dit te verbranden krijg je warmte en licht.

Elke elektriciteits- en gasaansluiting in Nederland heeft zijn eigen (EAN)-code. EAN betekent Europees Artikel Nummer (European Article Number). Dit is een uniek getal van 18 cijfers. Uw netbeheerder geeft u een EAN-code. Zo kan uw netbeheerder precies zien wie een aansluiting heeft en wie uw energieleverancier is.

Energiebesteding BV

U valt in de categorie grootzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère (indicatief: vanaf 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting groter is dan 40 m3 per uur (G40 of groter) (indicatief: vanaf 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

IBAN staat voor International Bank Account Number. IBAN is het Europese systeem voor rekeningnummers dat wordt gebruikt voor betalingen, het systeem is in plaats gekomen van het oude systeem waarbij elk land zijn eigen rekeningnummers hanteerde. Betalingsverkeer tussen landen was door de verschillende systemen en rekeningnummers vaak ingewikkeld, daarom is IBAN geïntroduceerd.

U valt binnen de categorie kleinzakelijk indien

 • de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting kleiner of gelijk is aan 3 x 80 Ampère (indicatief: tot 150.000 kWh per jaar)
 • de gasaansluiting kleiner of gelijk is aan 40 m3 per uur (G25 of kleiner / indicatief: tot 170.000 m3 per jaar)

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

Opslag Duurzame Energie, dit is een heffing die sinds 1 januari 2013 is in gegaan naast de al bestaande energiebelasting. De heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten.

OverheidsHeffing (belasting).

Een omvormer is een apparaat dat er voor zorgt dat de gelijkspanning die over de zonnepanelen staat, wordt omgezet in een wisselspanning die (eventueel) verkocht kan worden aan uw stroomleverancier.

Er worden meerdere termen gehanteerd voor een dubbeltarief.

 • Piek en dal tarief
 • Hoog en laag tarief
 • Normaal en laag tarief

Piek, hoog en normaal is het tarief dat je overdag betaald.
Dal en laag is het tarief dat je ’s avonds en ’s nachts betaald.

PV staat voor het Engelse “Photo-Voltaic”. In het Nederlands; fotovoltaïsche. Het is een andere naam voor een zonnepaneel. Dit is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit.

Salderen is het verrekenen van geproduceerde en verbruikte elektriciteit.

Er is sprake van een verblijfsfunctie als in een gebouw mensen kunnen verblijven. Bijvoorbeeld een woning, kantoor, winkelpand, school, of fabriek. Ook als deze gebouwen leeg staan of onbewoond zijn, hebben ze een verblijfsfunctie. Het leveringsadres waarop een verblijfsfunctie van toepassing is, heeft recht op heffingskorting energiebelasting.

Het Modelcontract is een standaard energiecontract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven voor consumenten. Alle energieleveranciers zijn wettelijk verplicht zo’n contract aan te bieden. Het enige dat tussen aanbieders mag verschillen is de prijs. Alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. U kunt hierdoor modelcontracten makkelijk met elkaar vergelijken. De prijzen van het modelcontract zijn variabel en wijzigen periodiek.