Zienswijzen op ontwerp codebesluit enkelvoudige storingsreserve

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft zienswijzen ontvangen van VEMW, Netbeheer Nederland, Energie Nederland, EnergieSamen, HollandSolar en NWEA op het ontwerp codebesluit over het wijzigen van de Netcode elektriciteit betreffende enkelvoudige storingsreserve.

Bron: https://www.acm.nl/nl/publicaties/zienswijzen-op-ontwerp-codebesluit-enkelvoudige-storingsreserve

← Terug